BatangTondo.com

ay
magbabalik!

Nag kukumpuni lang ng winalanghya lecheng talipandas
na burikang inang walang magawa.